Astronomiczny Kalendarz - Perygeum i Apogeum Księżyca
Lata : 2001-2010
Czas : UT+2.00
Teoria : DE406


Rok : 2001

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    Styczeń
10
11
00.2
   61' 23.97"     Styczeń
24
21
03.6
   53' 56.01"
    Luty
8
00
16.0
   61' 26.84"     Luty
20
23
38.4
   53' 57.85"
    Marzec
8
10
54.0
   60' 56.88"     Marzec
20
13
24.4
   54' 4.69"
    Kwiecień
5
12
04.4
   60' 6.41"     Kwiecień
17
08
05.3
   54' 12.46"
    Maj
2
05
40.3
   59' 21.40"     Maj
15
03
28.9
   54' 15.37"
    Maj
27
09
01.0
   59' 34.82"     Czerwiec
11
21
47.0
   54' 11.47"
    Czerwiec
23
19
17.9
   60' 23.07"     Lipiec
9
13
22.1
   54' 3.95"
    Lipiec
21
22
44.8
   61' 4.50"     Sierpień
5
23
04.3
   53' 58.34"
    Sierpień
19
07
40.2
   61' 23.68"     Wrzesień
2
01
25.6
   53' 57.86"
    Wrzesień
16
17
46.8
   61' 13.70"     Wrzesień
29
07
32.6
   54' 2.19"
    Październik
15
01
00.6
   60' 35.81"     Październik
26
22
11.8
   54' 9.02"
    Listopad
11
19
24.2
   59' 42.38"     Listopad
23
17
45.5
   54' 13.36"
    Grudzień
7
00
42.1
   59' 14.69"     Grudzień
21
15
01.7
   54' 11.44"Rok : 2002

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    Styczeń
2
09
13.2
   60' 0.52"     Styczeń
18
10
49.0
   54' 4.45"
    Styczeń
30
10
59.5
   60' 54.64"     Luty
15
00
20.7
   53' 57.60"
    Luty
27
21
43.5
   61' 26.37"     Marzec
14
03
08.9
   53' 54.86"
    Marzec
28
09
41.5
   61' 25.21"     Kwiecień
10
07
30.0
   53' 57.24"
    Kwiecień
25
18
23.8
   60' 53.74"     Maj
7
21
13.8
   54' 4.62"
    Maj
23
17
32.0
   60' 4.69"     Czerwiec
4
14
57.3
   54' 12.33"
    Czerwiec
19
09
29.9
   59' 22.47"     Lipiec
2
09
34.8
   54' 14.84"
    Lipiec
14
15
21.1
   59' 36.63"     Lipiec
30
03
43.4
   54' 10.56"
    Sierpień
11
01
29.7
   60' 25.11"     Sierpień
26
19
41.3
   54' 2.93"
    Wrzesień
8
05
18.0
   61' 7.37"     Wrzesień
23
05
25.8
   53' 57.68"
    Październik
6
15
16.9
   61' 26.16"     Październik
20
06
39.9
   53' 57.62"
    Listopad
4
02
46.5
   61' 13.44"     Listopad
16
13
30.0
   54' 2.12"
    Grudzień
2
10
50.9
   60' 31.50"     Grudzień
14
05
56.5
   54' 9.18"
    Grudzień
30
03
06.5
   59' 36.09"     
   Rok : 2003

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    
        Styczeń
11
02
42.7
   54' 13.77"
    Styczeń
24
00
29.3
   59' 16.79"     Luty
7
23
57.9
   54' 12.09"
    Luty
19
18
15.3
   60' 6.05"     Marzec
7
18
32.5
   54' 5.43"
    Marzec
19
21
01.3
   60' 56.46"     Kwiecień
4
06
29.5
   53' 58.82"
    Kwiecień
17
06
55.8
   61' 23.69"     Maj
1
09
38.3
   53' 56.27"
    Maj
15
17
37.9
   61' 20.67"     Maj
28
15
04.9
   53' 59.15"
    Czerwiec
13
01
17.1
   60' 50.29"     Czerwiec
25
04
23.7
   54' 6.63"
    Lipiec
11
00
00.8
   60' 3.10"     Lipiec
22
21
36.9
   54' 13.89"
    Sierpień
6
16
03.4
   59' 21.27"     Sierpień
19
16
22.3
   54' 15.71"
    Sierpień
31
20
47.9
   59' 35.86"     Wrzesień
16
11
22.1
   54' 10.79"
    Wrzesień
28
07
59.3
   60' 26.04"     Październik
14
04
25.4
   54' 2.95"
    Październik
26
13
30.6
   61' 9.41"     Listopad
10
14
04.4
   53' 58.09"
    Listopad
24
01
16.1
   61' 27.26"     Grudzień
7
14
03.9
   53' 58.27"
    Grudzień
22
13
50.5
   61' 11.54"     
   Rok : 2004

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    
        Styczeń
3
22
17.3
   54' 2.83"
    Styczeń
19
21
25.0
   60' 26.68"     Styczeń
31
15
58.7
   54' 10.04"
    Luty
16
09
42.3
   59' 32.01"     Luty
28
12
43.9
   54' 14.45"
    Marzec
12
05
52.8
   59' 20.56"     Marzec
27
09
01.4
   54' 12.34"
    Kwiecień
8
04
25.2
   60' 9.00"     Kwiecień
24
02
25.3
   54' 5.26"
    Maj
6
06
32.0
   60' 56.52"     Maj
21
14
00.5
   53' 58.38"
    Czerwiec
3
15
11.8
   61' 22.76"     Czerwiec
17
18
01.3
   53' 55.91"
    Lipiec
2
00
56.7
   61' 20.69"     Lipiec
14
23
08.0
   53' 58.96"
    Lipiec
30
08
21.3
   60' 51.31"     Sierpień
11
11
33.5
   54' 6.16"
    Sierpień
27
07
37.8
   60' 3.49"     Wrzesień
8
04
40.8
   54' 12.80"
    Wrzesień
22
22
58.1
   59' 19.76"     Październik
6
00
09.6
   54' 13.90"
    Październik
18
01
53.0
   59' 37.49"     Listopad
2
20
08.5
   54' 8.51"
    Listopad
14
15
54.3
   60' 31.28"     Listopad
30
13
23.7
   54' 0.86"
    Grudzień
12
23
26.7
   61' 15.18"     Grudzień
27
21
15.1
   53' 56.59"Rok : 2005

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    Styczeń
10
12
06.6
   61' 29.75"     Styczeń
23
20
53.1
   53' 56.95"
    Luty
8
00
11.8
   61' 9.23"     Luty
20
06
59.2
   54' 2.05"
    Marzec
8
05
39.3
   60' 22.07"     Marzec
20
00
53.4
   54' 9.72"
    Kwiecień
4
13
11.1
   59' 30.36"     Kwiecień
16
20
40.8
   54' 14.09"
    Kwiecień
29
12
12.7
   59' 25.17"     Maj
14
15
41.1
   54' 11.70"
    Maj
26
12
42.2
   60' 12.04"     Czerwiec
11
08
11.1
   54' 4.44"
    Czerwiec
23
13
46.8
   60' 57.93"     Lipiec
8
19
39.2
   53' 57.60"
    Lipiec
21
21
44.1
   61' 23.67"     Sierpień
4
23
48.5
   53' 55.46"
    Sierpień
19
07
35.7
   61' 21.25"     Wrzesień
1
04
34.6
   53' 58.80"
    Wrzesień
16
15
51.8
   60' 50.49"     Wrzesień
28
17
19.9
   54' 6.03"
    Październik
14
15
58.7
   60' 0.09"     Październik
26
11
33.5
   54' 12.56"
    Listopad
10
02
23.7
   59' 15.72"     Listopad
23
08
17.2
   54' 13.55"
    Grudzień
5
06
32.9
   59' 41.32"     Grudzień
21
04
49.3
   54' 8.38"Rok : 2006

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    Styczeń
2
00
48.7
   60' 36.91"     Styczeń
17
21
07.2
   54' 1.41"
    Styczeń
30
09
51.5
   61' 17.29"     Luty
14
02
46.6
   53' 57.63"
    Luty
27
22
25.2
   61' 26.51"     Marzec
13
03
45.0
   53' 58.27"
    Marzec
28
09
12.6
   61' 3.06"     Kwiecień
9
15
17.4
   54' 4.08"
    Kwiecień
25
12
33.0
   60' 17.09"     Maj
7
08
46.3
   54' 11.93"
    Maj
22
17
24.9
   59' 29.24"     Czerwiec
4
03
39.9
   54' 15.88"
    Czerwiec
16
18
58.6
   59' 26.23"     Lipiec
1
22
11.3
   54' 12.93"
    Lipiec
13
19
32.8
   60' 11.57"     Lipiec
29
15
01.7
   54' 5.23"
    Sierpień
10
20
26.5
   60' 57.14"     Sierpień
26
03
21.7
   53' 58.34"
    Wrzesień
8
05
03.7
   61' 23.50"     Wrzesień
22
07
20.2
   53' 56.50"
    Październik
6
16
12.7
   61' 21.08"     Październik
19
11
35.3
   53' 59.90"
    Listopad
4
01
49.5
   60' 48.55"     Listopad
16
01
20.2
   54' 6.94"
    Grudzień
2
02
06.0
   59' 55.43"     Grudzień
13
20
55.5
   54' 13.17"
    Grudzień
28
04
19.5
   59' 12.71"     
   Rok : 2007

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    
        Styczeń
10
18
25.3
   54' 13.84"
    Styczeń
22
14
30.9
   59' 45.61"     Luty
7
14
38.6
   54' 8.55"
    Luty
19
11
36.5
   60' 40.08"     Marzec
7
05
37.1
   54' 1.66"
    Marzec
19
20
38.8
   61' 16.92"     Kwiecień
3
10
37.9
   53' 57.87"
    Kwiecień
17
07
57.9
   61' 23.90"     Kwiecień
30
12
55.8
   53' 58.82"
    Maj
15
17
06.6
   61' 0.80"     Maj
28
00
02.4
   54' 4.80"
    Czerwiec
12
19
07.5
   60' 16.63"     Czerwiec
24
16
25.4
   54' 12.18"
    Lipiec
9
23
42.1
   59' 30.02"     Lipiec
22
10
42.8
   54' 15.33"
    Sierpień
4
01
50.5
   59' 26.50"     Sierpień
19
05
27.5
   54' 11.56"
    Sierpień
31
02
12.1
   60' 12.74"     Wrzesień
15
23
06.2
   54' 3.35"
    Wrzesień
28
03
54.4
   61' 0.51"     Październik
13
11
51.4
   53' 56.57"
    Październik
26
13
50.0
   61' 27.86"     Listopad
9
14
31.9
   53' 55.14"
    Listopad
24
02
12.8
   61' 23.31"     Grudzień
6
18
53.5
   53' 58.62"
    Grudzień
22
12
13.9
   60' 46.34"     
   Rok : 2008

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    
        Styczeń
3
10
05.6
   54' 5.84"
    Styczeń
19
10
33.1
   59' 50.46"     Styczeń
31
06
25.3
   54' 12.24"
    Luty
14
02
56.6
   59' 13.71"     Luty
28
03
27.1
   54' 12.97"
    Marzec
10
23
39.4
   59' 51.75"     Marzec
26
22
12.7
   54' 7.75"
    Kwiecień
7
21
29.7
   60' 43.66"     Kwiecień
23
11
33.9
   54' 0.95"
    Maj
6
05
18.1
   61' 17.37"     Maj
20
16
26.9
   53' 57.28"
    Czerwiec
3
15
11.7
   61' 22.72"     Czerwiec
16
19
32.9
   53' 58.67"
    Lipiec
1
23
27.2
   60' 59.54"     Lipiec
14
06
14.3
   54' 4.87"
    Lipiec
30
01
23.4
   60' 15.59"     Sierpień
10
22
18.2
   54' 12.05"
    Sierpień
26
05
59.3
   59' 28.39"     Wrzesień
7
16
57.1
   54' 14.81"
    Wrzesień
20
05
27.0
   59' 26.55"     Październik
5
12
33.9
   54' 10.74"
    Październik
17
08
09.2
   60' 16.19"     Listopad
2
06
55.1
   54' 2.70"
    Listopad
14
12
00.4
   61' 5.07"     Listopad
29
18
54.4
   53' 56.67"
    Grudzień
12
23
38.9
   61' 29.80"     Grudzień
26
19
46.5
   53' 55.70"Rok : 2009

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    Styczeń
10
12
50.3
   61' 20.18"     Styczeń
23
02
10.4
   53' 59.55"
    Luty
7
22
07.9
   60' 39.54"     Luty
19
18
59.4
   54' 7.46"
    Marzec
7
17
06.9
   59' 44.72"     Marzec
19
15
15.5
   54' 14.13"
    Kwiecień
2
04
17.2
   59' 15.68"     Kwiecień
16
11
15.5
   54' 14.67"
    Kwiecień
28
08
25.0
   59' 54.29"     Maj
14
04
57.3
   54' 9.17"
    Maj
26
05
44.7
   60' 42.92"     Czerwiec
10
18
03.5
   54' 2.19"
    Czerwiec
23
12
39.0
   61' 14.87"     Lipiec
7
23
38.9
   53' 58.64"
    Lipiec
21
22
14.4
   61' 20.54"     Sierpień
4
02
41.8
   54' 0.27"
    Sierpień
19
06
57.6
   60' 58.27"     Sierpień
31
13
02.0
   54' 6.33"
    Wrzesień
16
09
55.9
   60' 13.90"     Wrzesień
28
05
32.5
   54' 13.06"
    Październik
13
14
24.3
   59' 24.80"     Październik
26
01
18.0
   54' 15.19"
    Listopad
7
09
24.6
   59' 26.39"     Listopad
22
22
06.3
   54' 10.64"
    Grudzień
4
16
18.0
   60' 19.61"     Grudzień
20
16
53.5
   54' 2.64"Rok : 2010

Perygeum
Apogeum
d
h
m  
H.P.         
d
h
m  
H.P.         
    Styczeń
1
22
32.9
   61' 8.02"     Styczeń
17
03
40.5
   53' 57.02"
    Styczeń
30
11
05.1
   61' 29.52"     Luty
13
04
06.5
   53' 56.18"
    Luty
27
23
38.5
   61' 16.77"     Marzec
12
12
05.5
   54' 0.43"
    Marzec
28
06
59.0
   60' 35.65"     Kwiecień
9
04
43.9
   54' 8.48"
    Kwiecień
24
23
00.0
   59' 43.51"     Maj
6
23
52.5
   54' 14.64"
    Maj
20
10
45.2
   59' 18.38"     Czerwiec
3
18
50.4
   54' 14.39"
    Czerwiec
15
16
59.3
   59' 55.34"     Lipiec
1
12
11.8
   54' 8.21"
    Lipiec
13
13
22.4
   60' 43.31"     Lipiec
29
01
48.4
   54' 0.85"
    Sierpień
10
19
57.7
   61' 16.48"     Sierpień
25
07
51.1
   53' 57.39"
    Wrzesień
8
05
58.2
   61' 23.34"     Wrzesień
21
10
02.9
   53' 59.17"
    Październik
6
15
38.4
   61' 0.14"     Październik
18
20
17.6
   54' 5.06"
    Listopad
3
19
25.5
   60' 12.53"     Listopad
15
13
45.5
   54' 11.45"
    Listopad
30
20
55.7
   59' 21.29"     Grudzień
13
10
34.5
   54' 13.27"
    Grudzień
25
14
15.8
   59' 30.63"     
   Wygenerowano na podstawie : AlmSun - Astronomiczny Kalendarz, http://almsun.com