Astronomiczny Kalendarz - Maksymalne i minimalne deklinacje Księżyca
Lata : 2001-2010
Czas : UT+2.00
Teoria : DE404


Rok : 2001

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    
        Styczeń
9
10
52.3
    22° 34' 16.63"
    Styczeń
22
17
47.1
   -22° 34' 11.73"     Luty
5
21
53.2
    22° 36' 8.50"
    Luty
18
23
20.4
   -22° 38' 49.59"     Marzec
5
06
32.5
    22° 45' 23.68"
    Marzec
18
05
39.7
   -22° 51' 25.39"     Kwiecień
1
12
44.6
    23° 0' 31.60"
    Kwiecień
14
13
31.1
   -23° 7' 30.66"     Kwiecień
28
18
15.4
    23° 14' 58.51"
    Maj
11
22
23.2
   -23° 19' 53.23"     Maj
26
01
02.9
    23° 23' 15.92"
    Czerwiec
8
06
58.0
   -23° 24' 52.61"     Czerwiec
22
09
49.6
    23° 25' 1.83"
    Lipiec
5
14
12.3
   -23° 24' 46.35"     Lipiec
19
19
53.7
    23° 24' 57.20"
    Sierpień
1
19
57.7
   -23° 25' 40.33"     Sierpień
16
05
49.1
    23° 29' 13.21"
    Sierpień
29
01
08.5
   -23° 32' 53.39"     Wrzesień
12
14
14.0
    23° 40' 40.46"
    Wrzesień
25
07
11.9
   -23° 46' 52.85"     Październik
9
20
42.7
    23° 56' 14.37"
    Październik
22
15
06.6
   -24° 2' 27.52"     Listopad
6
02
18.2
    24° 9' 10.58"
    Listopad
19
00
31.0
   -24° 12' 40.41"     Grudzień
3
08
55.3
    24° 14' 42.45"
    Grudzień
16
09
49.7
   -24° 15' 1.49"     Grudzień
30
17
41.0
    24° 14' 33.24"Rok : 2002

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    Styczeń
12
17
23.2
   -24° 14' 19.82"     Styczeń
27
03
54.6
    24° 16' 0.57"
    Luty
8
22
53.4
   -24° 18' 24.92"     Luty
23
13
47.3
    24° 25' 2.85"
    Marzec
8
03
50.8
   -24° 30' 30.42"     Marzec
22
21
52.3
    24° 40' 14.02"
    Kwiecień
4
10
18.1
   -24° 46' 22.40"     Kwiecień
19
04
08.1
    24° 54' 34.55"
    Maj
1
18
57.0
   -24° 58' 39.22"     Maj
16
09
48.3
    25° 2' 19.81"
    Maj
29
04
42.6
   -25° 3' 23.26"     Czerwiec
12
16
14.8
    25° 3' 20.23"
    Czerwiec
25
13
49.7
   -25° 2' 50.14"     Lipiec
10
00
05.0
    25° 2' 32.62"
    Lipiec
22
21
05.7
   -25° 3' 10.97"     Sierpień
6
08
59.7
    25° 6' 10.39"
    Sierpień
19
02
32.8
   -25° 9' 41.80"     Wrzesień
2
18
00.4
    25° 17' 0.80"
    Wrzesień
15
07
31.4
   -25° 22' 46.53"     Wrzesień
30
02
00.9
    25° 31' 56.74"
    Październik
12
13
54.7
   -25° 37' 25.38"     Październik
27
08
32.1
    25° 44' 7.24"
    Listopad
8
22
42.9
   -25° 46' 53.41"     Listopad
23
14
14.3
    25° 48' 40.89"
    Grudzień
6
09
06.9
   -25° 48' 32.04"     Grudzień
20
20
30.6
    25° 47' 22.64"Rok : 2003

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    Styczeń
2
18
58.4
   -25° 46' 56.15"     Styczeń
17
04
12.8
    25° 47' 32.97"
    Styczeń
30
02
29.9
   -25° 49' 56.21"     Luty
13
13
00.4
    25° 55' 21.38"
    Luty
26
07
48.1
   -26° 0' 51.34"     Marzec
12
21
45.0
    26° 9' 35.15"
    Marzec
25
12
56.2
   -26° 15' 31.56"     Kwiecień
9
05
24.7
    26° 23' 4.39"
    Kwiecień
21
19
59.9
   -26° 26' 38.44"     Maj
6
11
45.5
    26° 29' 43.60"
    Maj
19
05
19.0
   -26° 30' 12.81"     Czerwiec
2
17
23.4
    26° 29' 23.88"
    Czerwiec
15
15
33.2
   -26° 28' 31.67"     Czerwiec
29
23
13.9
    26° 27' 16.08"
    Lipiec
13
00
55.9
   -26° 27' 50.76"     Lipiec
27
05
58.3
    26° 29' 35.54"
    Sierpień
9
08
18.7
   -26° 33' 17.70"     Sierpień
23
13
43.6
    26° 39' 2.48"
    Wrzesień
5
13
51.2
   -26° 44' 57.41"     Wrzesień
19
21
56.4
    26° 52' 30.81"
    Październik
2
19
04.6
   -26° 57' 49.01"     Październik
17
05
40.7
    27° 3' 15.69"
    Październik
30
01
57.9
   -27° 5' 30.69"     Listopad
13
12
17.5
    27° 6' 22.80"
    Listopad
26
11
23.8
   -27° 5' 38.12"     Grudzień
10
17
59.0
    27° 3' 29.19"
    Grudzień
23
22
15.4
   -27° 2' 38.07"     
   Rok : 2004

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    
        Styczeń
6
23
39.9
    27° 1' 52.92"
    Styczeń
20
08
16.3
   -27° 4' 15.54"     Luty
3
06
12.4
    27° 7' 51.79"
    Luty
16
15
48.1
   -27° 13' 43.90"     Marzec
1
13
48.2
    27° 20' 26.36"
    Marzec
14
21
15.9
   -27° 26' 38.45"     Marzec
28
21
52.7
    27° 32' 26.83"
    Kwiecień
11
02
45.9
   -27° 35' 44.02"     Kwiecień
25
05
29.6
    27° 37' 34.64"
    Maj
8
10
07.7
   -27° 37' 22.35"     Maj
22
12
01.1
    27° 35' 37.01"
    Czerwiec
4
19
31.8
   -27° 34' 5.01"     Czerwiec
18
17
32.4
    27° 31' 53.02"
    Lipiec
2
05
45.2
   -27° 32' 9.12"     Lipiec
15
22
46.8
    27° 32' 40.06"
    Lipiec
29
15
12.3
   -27° 36' 28.42"     Sierpień
12
04
39.5
    27° 40' 28.99"
    Sierpień
25
22
46.7
   -27° 46' 40.56"     Wrzesień
8
11
41.3
    27° 52' 10.02"
    Wrzesień
22
04
32.8
   -27° 57' 27.65"     Październik
5
19
37.2
    28° 1' 6.84"
    Październik
19
09
58.6
   -28° 2' 46.80"     Listopad
2
03
32.6
    28° 2' 30.60"
    Listopad
15
17
02.3
   -28° 0' 47.97"     Listopad
29
10
29.9
    27° 57' 51.57"
    Grudzień
13
02
31.2
   -27° 56' 5.96"     Grudzień
26
16
13.2
    27° 54' 21.49"Rok : 2005

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    Styczeń
9
13
16.7
   -27° 56' 14.88"     Styczeń
22
21
23.8
    27° 58' 23.06"
    Luty
5
23
08.4
   -28° 4' 17.10"     Luty
19
03
12.5
    28° 9' 7.16"
    Marzec
5
06
38.9
   -28° 15' 25.31"     Marzec
18
10
23.8
    28° 19' 23.99"
    Kwiecień
1
12
16.2
   -28° 22' 12.34"     Kwiecień
14
18
35.4
    28° 22' 44.76"
    Kwiecień
28
17
52.2
   -28° 21' 25.87"     Maj
12
02
38.3
    28° 18' 55.55"
    Maj
26
01
02.3
   -28° 16' 9.71"     Czerwiec
8
09
32.2
    28° 13' 25.39"
    Czerwiec
22
10
01.7
   -28° 12' 46.37"     Lipiec
5
15
06.8
    28° 12' 34.33"
    Lipiec
19
19
54.9
   -28° 15' 51.70"     Sierpień
1
20
06.2
    28° 18' 42.40"
    Sierpień
16
05
16.0
   -28° 24' 36.33"     Sierpień
29
01
40.6
    28° 28' 31.35"
    Wrzesień
12
12
53.8
   -28° 33' 21.49"     Wrzesień
25
08
41.2
    28° 35' 29.99"
    Październik
9
18
42.4
   -28° 36' 9.58"     Październik
22
17
02.9
    28° 34' 56.50"
    Listopad
6
00
04.4
   -28° 31' 42.35"     Listopad
19
01
41.4
    28° 28' 18.95"
    Grudzień
3
06
55.0
   -28° 24' 55.79"     Grudzień
16
09
17.0
    28° 22' 44.38"
    Grudzień
30
15
59.5
   -28° 23' 16.61"     
   Rok : 2006

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    
        Styczeń
12
15
14.3
    28° 24' 38.27"
    Styczeń
27
02
13.7
   -28° 29' 36.52"     Luty
8
20
18.4
    28° 33' 18.16"
    Luty
23
11
37.7
   -28° 38' 54.17"     Marzec
8
02
05.3
    28° 41' 35.57"
    Marzec
22
18
54.4
   -28° 43' 23.24"     Kwiecień
4
09
36.6
    28° 42' 53.82"
    Kwiecień
19
00
27.2
   -28° 40' 0.70"     Maj
1
18
25.6
    28° 36' 56.64"
    Maj
16
05
50.9
   -28° 32' 23.96"     Maj
29
03
10.0
    28° 29' 24.23"
    Czerwiec
12
12
31.5
   -28° 27' 9.88"     Czerwiec
25
10
38.6
    28° 26' 41.86"
    Lipiec
9
20
52.8
   -28° 28' 38.21"     Lipiec
22
16
34.6
    28° 30' 56.62"
    Sierpień
6
06
13.7
   -28° 35' 37.03"     Sierpień
18
21
43.3
    28° 38' 38.02"
    Wrzesień
2
15
12.4
   -28° 42' 15.91"     Wrzesień
15
03
26.6
    28° 43' 21.52"
    Wrzesień
29
22
33.6
   -28° 42' 38.21"     Październik
12
10
52.5
    28° 40' 37.70"
    Październik
27
04
07.5
   -28° 35' 39.64"     Listopad
8
20
01.1
    28° 31' 52.82"
    Listopad
23
09
14.4
   -28° 26' 31.93"     Grudzień
6
05
36.4
    28° 24' 6.14"
    Grudzień
20
15
41.5
   -28° 22' 40.76"     
   Rok : 2007

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    
        Styczeń
2
13
58.4
    28° 23' 42.38"
    Styczeń
17
00
06.9
   -28° 26' 52.01"     Styczeń
29
20
20.1
    28° 30' 0.61"
    Luty
13
09
31.6
   -28° 34' 3.62"     Luty
26
01
35.7
    28° 35' 54.73"
    Marzec
12
18
11.2
   -28° 36' 19.39"     Marzec
25
07
38.9
    28° 34' 53.67"
    Kwiecień
9
01
01.4
   -28° 30' 30.56"     Kwiecień
21
15
37.1
    28° 26' 44.05"
    Maj
6
06
21.3
   -28° 20' 31.85"     Maj
19
01
01.5
    28° 17' 9.87"
    Czerwiec
2
11
29.2
   -28° 13' 16.02"     Czerwiec
15
10
26.9
    28° 12' 36.84"
    Czerwiec
29
17
40.9
   -28° 12' 53.54"     Lipiec
12
18
36.4
    28° 14' 56.97"
    Lipiec
27
01
23.5
   -28° 17' 54.56"     Sierpień
9
01
02.6
    28° 20' 22.77"
    Sierpień
23
10
03.2
   -28° 22' 25.71"     Wrzesień
5
06
26.0
    28° 22' 37.62"
    Wrzesień
19
18
23.6
   -28° 20' 38.28"     Październik
2
12
19.4
    28° 17' 38.23"
    Październik
17
01
16.3
   -28° 11' 31.64"     Październik
29
20
08.2
    28° 6' 58.35"
    Listopad
13
06
37.5
   -28° 0' 16.30"     Listopad
26
05
59.4
    27° 57' 20.47"
    Grudzień
10
11
38.9
   -27° 54' 15.89"     Grudzień
23
16
25.6
    27° 54' 56.99"Rok : 2008

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    Styczeń
6
17
47.1
   -27° 56' 16.98"     Styczeń
20
01
27.7
    27° 59' 2.48"
    Luty
3
01
29.9
   -28° 1' 23.89"     Luty
16
08
09.1
    28° 2' 28.78"
    Marzec
1
10
00.0
   -28° 1' 39.79"     Marzec
14
13
31.8
    27° 59' 0.24"
    Marzec
28
17
57.8
   -27° 53' 48.31"     Kwiecień
10
19
40.5
    27° 48' 45.28"
    Kwiecień
25
00
33.3
   -27° 41' 48.03"     Maj
8
03
48.9
    27° 37' 31.81"
    Maj
22
05
57.1
   -27° 32' 42.64"     Czerwiec
4
13
33.7
    27° 31' 33.74"
    Czerwiec
18
11
06.5
   -27° 30' 39.60"     Lipiec
1
23
31.6
    27° 32' 22.14"
    Lipiec
15
17
02.8
   -27° 33' 55.49"     Lipiec
29
08
15.9
    27° 35' 49.48"
    Sierpień
12
00
12.7
   -27° 36' 34.27"     Sierpień
25
15
02.9
    27° 35' 42.09"
    Wrzesień
8
08
12.7
   -27° 32' 57.90"     Wrzesień
21
20
27.8
    27° 28' 28.91"
    Październik
5
16
04.0
   -27° 22' 10.83"     Październik
19
02
18.1
    27° 16' 9.29"
    Listopad
1
22
54.4
   -27° 9' 14.72"     Listopad
15
10
18.1
    27° 5' 11.59"
    Listopad
29
04
38.0
   -27° 1' 25.04"     Grudzień
12
20
37.4
    27° 1' 21.32"
    Grudzień
26
09
59.4
   -27° 1' 33.02"     
   Rok : 2009

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    
        Styczeń
9
07
35.0
    27° 3' 42.67"
    Styczeń
22
15
58.3
   -27° 4' 53.22"     Luty
5
16
54.0
    27° 5' 2.07"
    Luty
18
23
06.2
   -27° 3' 29.21"     Marzec
4
23
35.0
    26° 59' 12.38"
    Marzec
18
07
04.4
   -26° 53' 54.69"     Kwiecień
1
04
49.0
    26° 46' 54.25"
    Kwiecień
14
14
58.7
   -26° 40' 7.69"     Kwiecień
28
10
48.8
    26° 34' 13.98"
    Maj
11
22
01.5
   -26° 29' 22.80"     Maj
25
18
53.2
    26° 27' 11.19"
    Czerwiec
8
04
04.0
   -26° 25' 50.15"     Czerwiec
22
04
44.8
    26° 26' 50.80"
    Lipiec
5
09
37.8
   -26° 27' 37.03"     Lipiec
19
14
58.6
    26° 28' 45.75"
    Sierpień
1
15
30.6
   -26° 28' 43.36"     Sierpień
15
23
55.6
    26° 26' 40.05"
    Sierpień
28
22
17.9
   -26° 23' 37.35"     Wrzesień
12
06
39.6
    26° 17' 24.43"
    Wrzesień
25
06
01.3
   -26° 11' 26.63"     Październik
9
11
49.6
    26° 3' 27.97"
    Październik
22
14
08.6
   -25° 57' 4.59"     Listopad
5
17
30.7
    25° 51' 20.38"
    Listopad
18
21
51.5
   -25° 47' 38.58"     Grudzień
3
01
36.2
    25° 46' 21.32"
    Grudzień
16
04
37.3
   -25° 46' 5.74"     Grudzień
30
12
05.8
    25° 47' 22.54"Rok : 2010

Deklinacja południowa
Deklinacja Północna
d
h
m  
Min. dec.
d
h
m  
Max. dec.
    Styczeń
12
10
32.3
   -25° 47' 54.38"     Styczeń
26
23
01.2
    25° 47' 8.28"
    Luty
8
16
26.2
   -25° 45' 10.37"     Luty
23
08
00.7
    25° 39' 26.17"
    Marzec
7
23
18.5
   -25° 34' 13.48"     Marzec
22
14
17.3
    25° 25' 13.75"
    Kwiecień
4
07
24.6
   -25° 18' 53.16"     Kwiecień
18
19
15.0
    25° 11' 5.62"
    Maj
1
16
02.6
   -25° 6' 35.45"     Maj
16
01
05.9
    25° 3' 2.08"
    Maj
29
00
11.7
   -25° 1' 40.62"     Czerwiec
12
09
03.7
    25° 1' 46.31"
    Czerwiec
25
07
15.7
   -25° 2' 11.32"     Lipiec
9
18
47.6
    25° 2' 35.22"
    Lipiec
22
13
20.3
   -25° 2' 3.23"     Sierpień
6
04
49.5
    24° 59' 10.75"
    Sierpień
18
19
10.4
   -24° 55' 50.91"     Wrzesień
2
13
25.4
    24° 48' 30.67"
    Wrzesień
15
01
46.2
   -24° 42' 43.34"     Wrzesień
29
19
43.6
    24° 33' 17.21"
    Październik
12
09
46.2
   -24° 27' 21.24"     Październik
27
00
38.5
    24° 20' 7.27"
    Listopad
8
18
55.5
   -24° 16' 41.64"     Listopad
23
06
22.9
    24° 14' 11.98"
    Grudzień
6
04
07.3
   -24° 13' 49.53"     Grudzień
20
14
34.5
    24° 14' 18.29"Wygenerowano na podstawie : AlmSun - Astronomiczny Kalendarz, http://almsun.com