Przeliczone sekwencje zaćmień


Eclipse1_2000-2014.exe - lata 2000 - 2014, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse2_2026-2040.exe - lata 2026 - 2040, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse4_1990-1999.exe - lata 1990 - 1999, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse5_1980-1989.exe - lata 1980 - 1989, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse6_1970-1979.exe - lata 1970 - 1979, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse7_1960-1969.exe - lata 1960 - 1969, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse8_1950-1959.exe - lata 1950 - 1959, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse10_2041-2050.exe - lata 1941 - 2050, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse11_2051-2060.exe - lata 1951 - 2060, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse_1900-1949_2061-2100.exe - lata 1900-1949 i 2061-2100, tylko cienie i wybrane półcienie


Instalacja :
1. Plik exe wgrywamy do katalogu głównego
2. Uruchamiamy
3. Plik exe kasujemy

W wyniku uruchomienia programu powstają pliki w katalogu "lib\EclipseData"
W nazwach plików zawarta jest data zaćmienia. Pliki zawsze można z kasować, jeśli zamierzamy program odchudzić, a nie zamierzamy trzymać przeliczonej sekwencji.