Przeliczone sekwencje zaćmień


Eclipse1_2000-2014.exe - lata 2000 - 2014, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse2_2026-2040.exe - lata 2026 - 2040, pełny komplet, cienie i półcienie
Eclipse3_1900-1999_2041-2100.exe - lata 1900-1999 i 2041-2100, tylko cienie i wybrane półcienie


Instalacja :
1. Plik exe wgrywamy do katalogu głównego
2. Uruchamiamy
3. Plik exe kasujemy

W wyniku uruchomienia programu powstają pliki w katalogu "lib\EclipseData"
W nazwach plików zawarta jest data zaćmienia. Pliki zawsze można z kasować, jeśli zamierzamy program odchudzić, a nie zamierzamy trzymać przeliczonej sekwencji.